Vores backup specialister
Overvåger og fejlretter dine backupjobs - dagligt
Start her
Cloud to Cloud backup
Vi tager backup af alle jeres cloud services
Lær mere

Infrastruktur

Infrastrukturen, herunder server-setup, er rygraden i Databoks sikre remote backup service. Databoks benytter alene HP teknologi, for a

t sikre den højeste stabilitet og driftsikkerhed.

Når Databoks modtager komprimerede og opdaterede backupfiler på vores backupserver, bliver data straks kopieret ud på flere harddiske, ved hjælp af en 

såkaldt Raid10 funktion på vores HP SAN.

Databoks går ikke på kompromis med sikkerheden. Derfor tager vi også backup af vores SAN, ned på vores kraftige HP båndstation.

Databoks remote backup datacenter er udstyret med:

  • 24 timers overvågning
  • 1 hop fra DIX
  • Vagtsikret serverpark, inkl. temperaturalarm
  • Inergen brandslukningssystem
  • Airconditionsystem
  • Aflåste serverskabe med indvendig ventilator for luftgennemstrømning
  • Nødstrøm (dieselgenerator)
  • 1000Mbit/s Ethernet tilslutning
  • Videoovervågning med adgangskontrol på alle døre ind til serverrummene