Vores backup specialister
Overvåger og fejlretter dine backupjobs - dagligt
Start her
Cloud to Cloud backup
Vi tager backup af alle jeres cloud services
Lær mere

FAQ

FAQ – Spørgsmål og svar

Her kan du se de mest almindelige stillede spørgsmål og svar til Databoks . Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her, foreslår vi, at du læser vores supportsider på www.databoks.dk under support. Du kan også kontakte Databoks remote backup på mail.

Alt om Databoks remote backup

Min første remote backup

Daglig drift

Alt om sikkerhed

 

Hvad er Databoks remote backup?
Svar: 

Databoks remote backup service tager en backup af dine kritiske data. I stedet for at kopiere backup-filen over på et bånd, CD eller DVD, sendes din backupfil automatisk til Databoks remote backup sikre servere. Så selvom din computer/server går ned, bliver stjålet, brænder osv. er du altid sikker på, at du kan genetablere dine data med det samme.

Du er i sikre hænder, når du anvender Databoks remote backup. Dine data gennemgår følgende sikkerhedsprocedurer, før de bliver afsendt og modtaget hos Databoks remote backup:

1.Før et backup-set bliver uploadet til Databoks remote backup sikre servere, bliver dine data komprimeret på din lokale computer/server. Vi komprimerer dine data med op til 50%. Dette er med til at gøre overførslen hurtigere og behovet for lagerplads mindre.
2.Den komprimerede fil krypteres på din lokale computer/server. Databoks remote backup benytter selvfølgelig 128Bit stærk kryptering (se evt. Hvad er kryptering?).
3.Den komprimerede og krypterede fil, sendes til Databoks remote backup sikre servere via en SSL tunnel (se evt. Hvad er SSL).
4.Filen lagres krypteret og komprimeret på Databoks remote backup sikre driftserver.
5.Herfra bliver den krypterede og komprimerede fil sikkerhedskopieret ud på flere forskellige diske, der er placeret på to forskellige lokationer i Storkøbenhavn. Dette sker selvfølgelig også igennem en sikker SSL tunnel.

Hvis du for brug for at genetablere et backup-set eller en enkelt fil, gøres det nemt via din Backup Manager. Filen føres tilbage komprimeret og krypteret igennem en sikker SSL tunnel. Det er først når filen ligger på din computer/server, at den bliver dekrypteret og dekomprimeret.

Tilbage til toppen

 

Hvor sikkert er Databoks remote backup?
Svar: 

Meget sikker. Databoks remote backup går aldrig på kompromis med sikkerhed og kvalitet. Det er kun muligt for personer, der har koden til krypteringsnøglen at få adgang til data.

Data er både komprimeret og krypteret, før de bliver sendt til Databoks remote backup sikre servere. Når vi har modtaget din backupfil, som bliver sendt til os i en sikker SSL tunnel, opbevares den sikkert på vores servere, der er placeret i Storkøbenhavn.

Tilbage til toppen

 

Hvordan opbevarer Databoks remote backup mine data?
Svar: 

Al data lagres på to datacentre placeret på to forskellige geografiske lokationer og lever op til de strengeste sikkerheds- og driftskrav. Databoks remote backup datacentre er udstyret med:

24 timers overvågning
1 hop fra DIX
Vagtsikret serverpark, inkl. temperatur alarm
Inergen brandslukningssystem.
Airconditionsystem, med temperaturalarm.
Aflåste serverskabe med indvendig ventilator for luftgennemstrømning
Nødstrøm
1000Mbit/s Ethernet tilslutning
Videoovervågning med adgangskontrol på alle døre ind til serverrummene.


Tilbage til toppen

 

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede tager backup på bånd eller andre medier?
Svar: 

Databoks remote backup anbefaler, at du flytter al backupaktivitet over på en Databoks remote backup server.

Ønsker du stadig at beholde din backup på bånd, CD eller DVD, kan du kombinere dette med Databoks remote backup service.

Kritiske data som regnskaber, kundekontakter, produktdatabaser osv. kan med fordel opbevares på Databoks remote backup servere, der tager daglig backup. Båndsystemet kan så benyttes til at tage fuld backup af alle data, en til to gange om måneden. På den måde vil bånd og båndstationer få en længere levetid og kræve mindre vedligeholdelse.

Med Databoks remote backup service kan du nemt og sikkert genetablere data fra filer og databaser, uden først at skulle lede alle dine backup-bånd igennem.

Tilbage til toppen

 

Hvor lang tid tager det at tage en remote backup?
Svar: 

Der er flere faktorer, der bestemmer, hvor lang tid en remote backup session tager. Følgende faktorer gør sig gældende for, hvor lang tid en remote backup tager:

1. Mængden af data der skal overføres.
2. Hvor meget dine data kan komprimeres. Dog højst 50%.
3. Hastigheden på din internetforbindelse.

Med f.eks. en upstream-hastighed på 512 Kbit/s, kan der effektivt sendes næsten op til 1 GB data pr. 45 min.

Første gang du kører en remote backup, vil det altid tage længere tid, idet al data skal flyttes op på remote backup serveren.

Herefter tages der kun backup af nye eller ændrede data, hvilket gør overførslen af data væsentlig hurtigere. Hvis du har meget data der skal overføres, kan du vælge at lade Databoks remote backup foretage den første backup ude hos dig.

Vi kommer ud til din virksomhed med en mobil server. Vi lægger alle dine backupdata på den mobile server og gemmer det efterfølgende på Databoks remote backup sikre servere.

Du kan læse mere om onsite installation her

Tilbage til toppen

Jeg har mistet min kode til krypteringsnøglen – hvad gør jeg?
Svar: 

Det er ikke muligt for Databoks remote backup at genskabe eller generere en ny kode til din krypteringsnøgle af sikkerhedsmæssige årsager.

Vi ved af erfaring at uheldet kan være ude. Derfor har vi lavet en aftale med Dansk Deponerings Institut, som hører under Teknologisk institut.

Din virksomhed kan få opbevaret koden til din krypteringsnøgle hos Dansk Deponerings Institut mod betaling. På den måde er det alene dig, der kan få adgang til din kode til krypteringsnøglen.

For priser se her.

For Databoks remote backup er det højeste prioritet, at du altid føler dig tryg og i sikre hænder, når du overlader din virksomheds data i Databoks remote backup varetægt.

Derfor sikrer vi, at INGEN uvedkommende kan få adgang til din virksomheds kritiske data – ikke engang Databoks remote backup.

Tilbage til toppen

 

Hvad er kryptering?
Svar: 

Kryptering dækker over muligheden for at sende kodet korrespondance, eller med andre ord, at sende data i en kodet form, som er ubrydelig. Det er derfor alene afsender og modtager, der kan læse indholdet.

Databoks krypterer data med markedets stærkeste krypteringsalgoritme, nemlig AES-algoritmen (Advanced Encryption Standard).

Tilbage til toppen

 

Hvad er SSL?
Svar: 

SSL (Secure Socket Layer) er en sikkerhedsprotokol, der blev designet og udviklet af Netscape Communications i 1996, og som hurtigt blev taget i brug verden over som den foretrukne metode til at sikre datatransmissioner på tværs af internettet. SSL er en integreret del af stort set alle webbrowsere og webservere, og gør brug af et kodningssystem med offentlige og private nøgler.

For at etablere en SSL-forbindelse, kræver SSL-protokollen, at en server har et digitalt certifikat installeret. Et digitalt certifikat er en elektronisk fil, der unikt identificerer enkeltpersoner og servere.

Digitale certifikater lader klienten (webbrowseren) autentificere serveren, før SSL-sessionen etableres. Digitale certifikater er typisk underskrevet af en uafhængig og betroet tredjepart for at sikre deres gyldighed. “Underskriveren” af et digitalt certifikat kaldes et certificeringscenter (CA – Certification Authority).

SSL muliggør sikre online transaktioner ved at kombinere følgende tre vigtige elementer:

Autentificering: Et SSL certifikat er associeret med et specifikt domænenavn (f.eks. www.databoks.dk). Før der udstedes et SSL certifikat, har certificeringscentret (CA) ansvaret for at udføre en række kontroller til at bekræfte identiteten på den organisation, der anmoder om certifikatet, og hvorvidt det har ret til at bruge det domænenavn.

Kryptering: Kryptering er processen med at omdanne oplysninger for at gøre dem uforståelige overfor alle med undtagelse af den tiltænkte modtager. Dette danner grundlaget for dataintegritet og fortrolighed, som er nødvendig for at sikre online transaktioner.

Integritet: Et SSL-certifikat er en særlig slags digitalt certifikat, som binder en identitet til et par elektroniske nøgler, der kan bruges til at kode og underskrive digitale oplysninger, der transmitteres over internettet via “HTTPS” protokollen

Efter en SSL-session er blevet etableret, beskyttes indholdet på al kommunikation imellem klient og server imod forfalskning undervejs. Alle parter til transaktionen ved, at de oplysninger, som de har modtaget, er nøjagtig, hvad der blev skabt fra den anden side af SSL-sessionen.

Et SSL servercertifikat kan ses i browseren ved at klikke på den gule hængelås i browservinduet (Internet Explorer). SSL er f.eks. godkendt af PBS til brug ved Dankort-betalinger på internettet.

Læs mere om SSL her

Tilbage til toppen

 

Hvad er HTTPS?
Svar: 

HTTPS er en krypteret udgave af HTTP (Hypertext Transfer Protocol). HTTP er en applikationsprotokol, der indeholder et regelsæt for udveksling af filer (tekst, grafik, lyd, video) over internettet.

HTTPS er en protokol på internettet, der oftest bruges i forbindelse med tjenester, hvor kun afsender og modtager må kende meddelelsen, for eksempel netbanker, kreditkort-betaling via internettet og tilmelding, hvor CPR-nummer skal opgives.

Normalt starter en internetadresse (URL) med HTTP://. Men af og til er det efterfulgt med er ”S” således, at der istedet står HTTPS://. Bogstavet ”S” betyder, at forbindelsen til webstedet laves gennem SSL (Secure Sockets Layer). Sagt med andre ord, er forbindelsen krypteret. Det betyder, at den kommunikation, der foregår mellem din computer og serveren, ikke kan læses af andre.

Tilbage til toppen

 

Hvordan bliver mine data sendt til Databoks remote backup sikre datacenter?
Svar: 

Du er i sikre hænder, når du anvender Databoks remote backup service. Dine data gennemgår følgende sikkerhedsprocedurer, før de bliver afsendt og modtaget hos Databoks remote backup:

1.Før et backup-set bliver uploadet til Databoks remote backup sikre servere, bliver dine data komprimeret på din lokale computer/server. Vi komprimerer dine data med op til 50%. Dette er med til at gøre overførslen hurtigere og behovet for lagerplads mindre.
2.Den komprimerede fil krypteres på din lokale computer/server. Databoks remote backup benytter selvfølgelig 128Bit stærk kryptering (se evt. Hvad er kryptering?).
3.Den komprimerede og krypterede fil, sendes til Databoks remote backup sikre servere via en SSL tunnel (se evt. Hvad er SSL).
4.Filen lagres krypteret og komprimeret på Databoks remote backup sikre driftserver.
5.Herfra bliver den krypterede og komprimerede fil sikkerhedskopieret ud på flere forskellige diske, der er placeret på to forskellige lokationer i Storkøbenhavn. Dette sker selvfølgelig også igennem en sikker SSL tunnel.

Hvis du for brug for at genetablere et backup-set eller en enkelt fil, gøres det nemt via din Backup Manager. Filen føres tilbage komprimeret og krypteret igennem en sikker SSL tunnel. Det er først når filen ligger på din computer/server, at den bliver dekrypteret og dekomprimeret.

Tilbage til toppen

Hvad er en tillægslicens og hvornår har jeg brug for en?
Svar: 

Det er nødvendigt at købe en tillægslicens for hver server / arbejdsstation der skal tages backup af.

Du skal huske, når du køber en tillægslicens, får du ikke ekstra plads med. Den plads som du har bestilt til din alm. licens bliver fordelt ud til dine tillægslicenser.

For priser på tillægslicenser, se priser.

Tilbage til toppen

Hvad er Dansk Deponerings Institut?
Svar: 

Dansk Deponerings Institut er en del af Teknologisk Institut. Her er det muligt at få opbevaret krypteringskoder til backupløsninger.

Når Databoks remote backup aktiverer din konto, får du tilsendt et automatisk genereret kodeord (dog ikke ved oprettelse af prøveabonnementer). Dette kodeord skal du skifte ud med dit eget kodeord ved første login. Ved at deponere krypteringkoden hos Dansk Deponerings Institut, sikrer du dig mulighed for at få krypteringskoden udleveret, hvis du skulle miste eller glemme den.

Databoks remote backup anbefaler, at du får opbevaret din kode til krypteringsnøglen hos Dansk Deponerings Institut. Alt du skal gøre for at få koden udleveret, er at sende en formular til Dansk Deponerings Institut. Formularen, du skal udfylde, og svarkuverten får du tilsendt af Databoks remote backup.

Hvis du ønsker at benytte Dansk Deponerings Institut, skal du blot vælge servicen ved oprettelsen af dit Databoks remote backup abonnement. Hvis du allerede har et abonnement hos Databoks remote backup og ønsker at benytte servicen, skal du kontakte Databoks remote backup – emailadresse . For priser, se her.

Tilbage til toppen

 

Kan Databoks remote backup kigge i mine filer?
Svar: 

Databoks remote backup kan ikke kigge i filer der er taget backup af. Det er kun muligt for personer, der har koden til krypteringsnøglen, at få adgang til data. Data er både komprimeret og krypteret, før de bliver sendt til Databoks remote backup sikre servere. 

Tilbage til toppen

Hvor lang tid skal jeg binde mig for ad gangen?
Svar: 


Der er en bindingsperiode på mindst tre måneder på alle abonnementer. Du har tre måneders opsigelse fra den dag, vi har modtaget din skriftlige opsigelse. Du skal sende din opsigelse til:

firmanavn
adresse 
postnrby

Tilbage til toppen

Hvordan bruger jeg ”Kommando linje værktøjet” i min Databoks remote backup OBM
Svar: 

Med Databoks remote backup manager kan du udfører kommandoer før og efter backuppen er taget. Det kan du gøre med ”Kommando linje værktøjet” i din Databoks remote backup manager. Vi anbefaler at du kun benytter ”Kommando linje værktøjet” hvis du har erfaring med batch kommandoer. Du kan evt. læse mere om batch kommandoer her.

Du er altid velkommen til at kontakte Databoks remote backup support, hvis du har brug for hjælp.

Eks. Der er nogle som ikke ønsker at lade deres computer/server stående tændt hele natten. Derfor slukker de den efter endt arbejdsdag. Du kan med Databoks remote backup manager tage en automatisk/planlagt backup hvorefter computeren lukker automatisk. Dette indstiller du med ”Kommando linje værktøjet” i din Databoks remote backup manager.

Læs mere om ”Kommando linje værktøjet” i nedenstående PDF:

For at åbne et PDF-dokument skal Adobe Reader være installeret på din maskine. 
Du kan gratis hente Adobe Reader her.

”Sådan bruger jeg ”Kommando linje værktøjet” i min Databoks remote backup fjernbackup manager”. 

Tilbage til toppen

Hvornår kan jeg køre min backup?
Svar: 

Databoks remote backup service kører fuldautomatisk og kan indstilles til at tage backup på hvilket tidspunkt, det måtte ønskes.

Der er mange, der vælger at lade backuppen køre om natten, så virksomhedens internetlinie ikke bliver unødigt belastet i arbejdstiden.

Tilbage til toppen

 

Hvor meget fylder de filer, der skal tages backup af?
Svar: 

For at finde ud af hvor meget data du skal have taget backup af, skal du gøre følgende:

Beslut hvilke mapper eller filer, der skal tages backup af. Hvis du er i tvivl, kan Databoks remote backup foretage en dataanalyse, der kortlægger din virksomheds backupbehov. Læs nærmere om vores dataanalyseprodukt under Produkter.

Marker filen eller mappen, som du ønsker at tage backup af og højreklik – vælg ”Egenskaber”.Under ”størrelse” kan du se, hvor meget din mappe eller fil fylder (se den blå firkant).

Hvis du har mere end én mappe eller fil, der skal tages backup af, gør du det samme for hver fil eller mappe og lægger tallene sammen. Husk 1024 KB er lig 1 MB.

Databoks remote backup kan også hjælpe dig med at udvælge hvilke filer og databaser du bør tage backup af. Se her for at læse mere om vores tillægsprodukter

Tilbage til toppen

Hvor skal jeg sende min kontrakt hen?
Svar: 

For at Databoks remote backup kan aktivere din konto, skal vi have en underskrevet kontrakt fra dig. Du kan sende kontrakten med post eller fax. Dette gælder dog ikke ved oprettelse af et gratis prøveabonnement.

Hvis du faxer din underskrevne kontrakt, skal du gøre det på nummer: 
fax.

Hvis det skal gå hurtigt, kan du ringe til Databoks remote backup support telefon på nummer
tel og bede os aktivere din konto.

Hvis du vil sende din kontrakt med posten skal du sende den til:

Databoks ApS
Herlev Ringvej 2c, 1.sal 
2730 Herlev


Tilbage til toppen

Hvornår har den almindelige support åben?
Svar: 

Databoks remote backup support har åben alle hverdage mellem 8.30 og 16.30. Hvis du skal tale med en supporter efter klokken 16.30 og i weekenden, kan du benytte vores døgnservice. Læs mere om Databoks remote backup døgnservice her.

Hvis du har problemer, kan du altid finde hjælp på Databoks remote backup supportsider. Hvis du har spørgsmål eller problemer, som du ikke kan finde svar på, kan du kontakte vores support.

Tilbage til toppen

Er det muligt at komme i kontakt med Databoks remote backup
efter kl. 16.30?
Svar: 


Ja. Du kan komme i kontakt med Databoks remote backup døgnet rundt, men det koster et gebyr på 450 kr. pr. påbegyndt kvarter. Døgnservice kan kontaktes efter kl. 16.30 og før klokken 08.30 i hverdagene og hele weekenden på tlf. 70 276 275.

Hvis du allerede på nuværende tidspunkt, vurderer at din virksomhed har brug for at kunne komme i kontakt med en supporter døgnet rundt, bedes du henvende dig til Databoks support og aftale nærmere.

Tilbage til toppen

Understøtter Databoks remote backup den database/server/OS jeg kører?
Svar: 

Databoks remote backup understøtter de fleste styresystemer og databaser. Hvis du er i tvivl om, hvordan Databoks remote backup skal sættes op til netop din hardware-opsætning, anbefaler vi, at du læser vores brugervejledning. Du kan hente den her.

Systemet understøtter:

Windows
MAC OS X
Netware
Linux
Sun Solaris og alle andre platforme, der understøtter Java2 Runtime environment 1.3.1
Liveopdatering af klientsoftware


Servicen inkluderer Backup-interface til:

MySQL Database Server 3.23.42 eller nyere
Lotus Domino/Notes 5/6/6.5
  Lotus Domino server skal have archive transaction logging aktiveret
Microsoft Exchange Server 2000 med Services Pack 3 og post-SP3 update rollup installeret (besøg den officielle Microsoft Exchange Server website for mere information)
Microsoft Exchange Server 2003
Microsoft SQL Server 7.0 / 2000
Oracle 8i/9i Database
  Oracle JVM skal være aktiveret
  Database skal være i archived log mode
  Systemkontoen skal være tildelt rollen ‘javasyspriv’

 

Tilbage til toppen

Hvordan tager jeg backup af åbne filer?
Svar: 


Du bør aldrig tage en backup af en fil der er åbnet af et program. Når et program kører, gemmes data både i systemets fysiske hukommelse og i en fil. Hvis du tager backup af en fil, der køres af et program, kan det betyde at der ikke bliver taget en kopi af det data der ligger i den fysiske hukommelse. Det er altså kun data der ligger gemt i filen der bliver taget med.

Der opstår uoverensstemmelse i data, når det kun er data fra den fysiske hukommelse, der bliver ført over i backup-filen. Det kan betyde at dine backup-data bliver ubrugelige. De kan simpelthen ikke genetableres.

Den korrekte og eneste rigtige måde at tage backup på, er at lukke for programmet der har åbnet filen (med mindre hot backup er supporteret). Når et program lukkes, gemmes alle data der ligger i den fysiske hukommelse, ned i data-filen. Hermed ligger alle data i data-filen og der kan nu tages backup af filen. Ved at tage backup af en fil når programmet er lukket, sikrer du at der er data-overensstemmelse og at filen altid kan geninstalleres med din Databoks remote backup fil-manager.

Du kan benytte ”før backup kommandoer” og ”efter backup kommandoer” til at lukke og genstarte programmer før og efter en backup. Læs mere om dette i brugermanualen.

Tilbage til toppen 

Jeg har to eller flere maskiner, der skal tages backup af – behøver jeg flere licenser?
Svar: 

Du behøver kun en licens, også selvom du tager backup fra flere forskellige maskiner.

Hvis du har maskiner, f.eks. bærbare computere, hvor data bliver gemt lokalt, kan du også benytte den samme licens.

I tilfælde hvor du ønsker en særskilt konto med eget login og password, for f.eks. en bærbar computer, server osv., er det nødvendigt med en tillægslicens.

For priser på tillægslicenser, se priser.

Tilbage til toppen

Der er ikke Java installeret på min maskine, hvor henter jeg det?
Svar: 

For at Databoks remote backup kan køre på din computer/server skal du have installeret Java2 JRE Standard Edition version 1.4.1 eller højere.

Når du installerer Databoks remote backup, checker vi om du har Java installeret. Hvis du ikke har installeret Java, vil Databoks remote backup gøre det automatisk.

Du kan læse mere om Java her og hente programmet gratis her til Windows styresystemer.